Crane lifting on construction site
Conference Room
The Bride and Groom's Shoes

שוק הנדל"ן והקורונה

אנחנו מקבלים הרבה אינדיקציות ששוק השכירות הפרטי, העסקי והמסחרי הולך ומשתנה וישתנה עוד יותר בתקופה הקרובה כתוצאה ישירה מהקורונה.
נציין כמה תהליכים שקורים בתקופה זו:
• הרבה מאוד דירות AirBNB מתפנות ואין ספק שבעלי הנכסים ינסו להעביר את הדירות לשכירויות ארוכות טווח ובכך "מציפים" ...

שוכרים ומשכירים בצל משבר הקורונה

לא מעט משרדים, טרם שבו לפעילות ובוודאי לפעילות מלאה. מכאן שבעיית חוסר שימוש מלא ויעיל עדיין קיימת ובגדול. המחלוקות קיימות ומן הסתם עוד יצטרפו אליהן סכסוכים חדשים

הקורונה דחתה את החתונה – וכבר שילמנו מקדמה​

תקנות הריחוק החברתי בתקופת הקורונה יצרו מצב מאתגר במיוחד בכל הקשור לאירועים באופן כללי ולחתונות במיוחד.

גם היום, אחרי שהמשק מתחיל וחוזר לשגרה, עדיין ישנן מגבלות ואי בהירות רבה בנושא של מה מותר ומה אסור לעשות באירועים, מתי יפתחו מחדש את אולמות האירועים, באיזה אופן, כמה אורחים ועוד...